Termes romanes de Mura a Llíria

TORMO ESTEVE, Santiago, Funcionalidad hídrica y térmica de los complejos termales romanos. Las Termas mayores de Mura en Llíria (Valencia), València, Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 2021.

ISBN: 978-84-482-6533-5

 

La present publicació és producte de la resolució, en novembre de 2020, de la XVI Convocatòria del Premi d'Investigació Demetrio Ribes.

El text guardonat Funcionalidad hídrica y térmica de los complejos termales romanos. Las Termas mayores de Mura en Llíria (Valencia), de Santiago Tormo Esteve, presenta les termes de l'antiga Edeta (Llíria), un dels exemples valencians més grans i singulars ones pot apreciar i demostrar la perícia que tenien els enginyers i arquitectes romans.

La saviesa amb la qual dissenyen les entrades dels forns, els materials elegits per a la transmissió de calor a l'interior de les sales, la complexa xarxa hidràulica que permet l'entrada i l'eixida d'aigua freda i calenta. Tot un compendi on els quatre elements, foc, aigua, aire i terra es mesclen amb els dissenys arquitectònics de la manera més eficient per a aprofitar al màxim la funcionalitat d’uns edificis creats per a allotjar a la població en el seu moment de relax.

El llibre planteja, mitjançant l'enginyeria computacional, el vertader funcionament de l'edifici. Conclou amb les hipòtesis de materials, els conductes per on circula l'aire, el disseny de les formes de les sales i la dinàmica de posada en marxa, elements que el defineixen com un dels exemples termals més importants de la Hispania romana.

 

 

Aquest portal web únicament fa servir cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recava ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment.
Per a més informació, consulte la nostra política de cookies.